Stichting Monument 2020

Oprichtingsdatum: 23 mei 2019

Het fiscaal nummer (RSIN) van de stichting : RSIN 860075424

Het contactgegeven is: 

Secretariaat Stichting Monument 2020 p/a de Eelinkes 21, 7101 PZ Winterswijk.

Tel. 0543 - 516362 of 06 - 22413925

Doelstelling :

  • Het oprichten en (doen) onderhouden van het monument ter nagedachtenis van de Winterswijkers die in de Tweede Wereldoorlog door terreur van de bezetter zijn omgekomen en voor wie, uitzonderingen daargelaten, tot nu toe weinig of geen publieke belangstelling bestond.
  • Het (doen) levend houden van de gedachte aan de hiervoor bedoelde Winterswijkers.

En voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan  zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aantrekken, beheren en besteden van fondsen en andere financiële middelen.

 

Beleidsplan:

Eind maart zal het monument onthuld worden. Daaraan gaat een intensieve campagne vooraf waarin financiële middelen verworven worden.  Over het ontwerp voor het monument en met de gemeente zullen intensieve besprekingen plaatsvinden om tot overeenstemming te komen. Ook zullen er afspraken gemaakt worden over het onderhoud van het monument. Op korte termijn zullen er acties ondernomen worden, om via de media de bevolking  van Winterswijk op de hoogte te brengen van het voornemen van de stichting.

 

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een eerste penningmeester en een tweede penningmeester.

Voorzitter: Hans Tenbergen

Secretaris: Gerard  Venhuis

Eerste penningmeester: Jan  Hemink

Tweede penningmeester: Jan te Selle

René te Selle begeleidt het bestuur bij de technische ontwikkeling en realisatie van het monument.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun activiteiten.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Er hebben reeds vele besprekingen plaatsgevonden. Via de website en op facebook (Oud-Winterswijk 40-45) kan eenieder op de hoogte blijven van de huidige en toekomstige  activiteiten.

Financiële verantwoording:

Minimaal één keer per jaar zal op de website een financiële verantwoording geplaatst worden.